Wordt er met spaarhypotheek belegd

Wordt er met spaarhypotheek belegd

Veel hypotheekvormen maken gebruik van investeren in beleggingen om zo “snel” rendement op de inleg te maken. Daarmee wordt geprobeerd om een hoog gemiddelde groei percentage over de looptijd te realiseren.

Hoe zit dit nou precies met de spaarhypotheek en hoe verhoud deze vorm van hypotheek zich tot beleggingshypotheken? De spaarhypotheek geeft weinig rendement. Biedt de spaarhypotheek dan soelaas om te gebruiken voor de financiering van je hypotheek.

Je wilt uiteraard niet dat je geld risicovol wordt geïnvesteerd. En je wilt zeker niet dat je na looptijd van de hypotheek wordt opgezadeld met een restschuld.

Spaarhypotheek versus beleggingshypotheek

De spaarhypotheek verschilt nogal van een beleggingshypotheek. Belangrijk verschil is dat de beleggingshypotheek geen enkele garantie kan bieden voor het behalen van de benodigde aflossing, terwijl de spaarhypotheek 100% garantie bedingt. Dit komt voor uit de wijze van aanwas van de kapitaalopbouw. De beleggingshypotheek investeert de inleg in een beleggingsfonds. Naarmate het economisch goed gaat is de verwachting dat de inleg goed rendeert, echter naarmate het economisch slechter gaat zal de opgebouwde waarde weer verdwijnen. De spaarhypotheek investeert de inleg in een spaarverzekering waarmee de inleg tezamen met rente op rente opbouw de benodigde kapitaalopbouw gegarandeerd.

Garantie versus risicovol

Juist omdat de beleggingshypotheek investeert in één of meerdere beleggingsfondsen is het risico ook hoog. Je loopt een zekere kans dat de opgebouwde kapitaalwaarde weer verdwijnt wegens economische tegenvallers danwel door recessie. Kapitaalopbouw middels sparen in een spaarverzekering zoals de spaarhypotheek gebruikt is gegarandeerd omdat je altijd rente vergoeding ontvangt over het ingelegde bedrag. Omdat je tevens vooraf kunt bepalen hoeveel inleg je per maand over de looptijd benodigd hebt - op basis van de dan geldende rentestand – is volledige aflossing gegarandeerd. Omdat de rentevergoeding op korte termijn een trage opbouw van kapitaal laat zien, zijn veel mensen meer geneigd om een beleggingshypotheek af te sluiten. Echter op lange termijn biedt alleen de spaarhypotheek zekerheid tot volledige aflossing van de afgesloten hypotheeklening.

Afgewogen keuze

Je zult voor je zelf dan ook de afweging moeten maken welke hypotheekvorm geschikt is voor jou situatie. Je weet namelijk niet hoe de ontwikkeling van je investering in de toekomst gaat lopen met een beleggingshypotheek. De spaarhypotheek biedt je daarentegen alle zekerheid, echter de groei is gestaag. De rente krijg je zonder meer en kan nooit negatief worden. Laat je niet misleiden door te positieve weerspiegelingen van “gegarandeerde” rendementen gebaseerd op historische rendement. Goed advies is belangrijk in het besluit om langdurig een hypotheeklening aan te gaan. Maak je keuze voor een type hypotheek dan ook afgewogen.

Informeren

Voor alle typen hypotheek die worden aangeboden geldt dat je je uitvoerig moet laten informeren door een adviseur. Tevens is een vergelijk tussen hypotheekvormen aan te bevelen, ook al omdat de rente percentages per hypotheekvorm kunnen variëren per aanbieder. Laat je bovendien informeren omtrent het belastingvoordeel dat je bij elke hypotheek variant krijgt. Het belastingvoordeel kun je per maand volledig dan wel deels per maand vooraf op je rekening gestort krijgen. Vraag daartoe het formulier “Voorlopige teruggaaf” aan via je belasting adviseur of rechtstreeks bij de belastingdienst. Aan het begin van elk nieuw jaar wordt het inkomen over het vorige jaar afgewogen door de belastingdienst. Dan krijg je dus de afrekening. Op basis van die afrekening wordt dan over het nieuwe jaar de voorlopige teruggaaf aangepast

Copyright 2018 spaar-hypotheek.info