Rendement spaarhypotheek

Inleg rendement

Juist omdat de twee rentestanden aan elkaar gekoppeld zijn en het uiteindelijke spaarbedrag niet verandert, is het rendement afhankelijk van de rentestand. De hoogte van de maandelijkse inleg is echter omgekeerd afhankelijk van de rentestand.

Naarmate het rente percentage hoger is en het eindbedrag blijft gelijk dan zal de inleg per maand afnemen. Het rendement over je inleg neemt dus toe omdat de eigen bijdrage afneemt.

Neemt het rente percentage af dan zal de inleg per maand dus toenemen. Het rendement over je inleg neemt af omdat de eigen bijdrage meer wordt.

Tabel lasten rendement

Onderstaande tabel is gebasseerd op een spaarhypotheek lening van 100.000 euro en een looptijd van 30 jaar. Het uiteindelijke rendement ofwel de ratio rente-opbrengst versus totale lasten is onafhankelijk van de leenhoogte.

rente 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
totale inleg 857807316062054523634397236763306112539520999
totale lasten 115644132617150840170217190641211994234160257020280462
rente opbrengst 142202684037946476375602863237693897460579001
lasten rendement 12% 20% 25% 28% 29% 30% 30% 29% 28%

(Let wel: dit is het rendement over de volledige looptijd).

Lasten rendement

De tabel van het rente rendement laat een vertekend beeld zien omdat niet de totale lasten zijn meegenomen. Ten opzichte van de lasten per maand is het echter zo dat naarmate het rentepercentage stijgt, de ratio rente-opbrengst versus totale lasten over de looptijd optimaal is bij een 6-7 % rentepercentage. Bij een lager of hoger rente percentage is de ratio rente-opbrengst versus totale lasten ongunstiger. Zie voor een getallen voorbeeld verder op deze pagina. Je moet er uiteraard rekening mee houden dat bij 6-7% de ratio gunstig ligt, echter de werkelijke lasten hoog kunnen zijn. In het voorbeeld ben je 2,1 tot 2,3 keer de hypotheeklening aan waarde kwijt om de financiering bij 6-7% rente rond te krijgen. Tevens is de vraag tot welk rentepercentage danwel bedrag de belastingdienst bijdraagt in het belastingvoordeel.

Onzekerheid rente-aftrek

Het spaarhypotheek rendement berekenen is soms lastig. Gezien de huidige politieke ontwikkeling waarbij de aftrek van hypotheekrente ter discussie staat, is het verstandig het rente percentage niet te hoog op te laten lopen. Indien de regering namelijk rigoureuze beslissingen neemt om de hypotheekrente aftrek volledig af te schaffen danwel deels reduceert, heeft dit serieuze consequenties ten aanzien van de werkelijke lasten per maand. Het kan dan namelijk zijn dat je woning onbetaalbaar is geworden. Laat je dus niet verleiden om een top-hypotheek te nemen.

Rendement Spaarhypotheek

De spaarhypotheek realiseert middels de spaarverzekering de opbouw van het kapitaal. Het rendement op je geld is daarbij zeer afhankelijk van de hoogte van het rente percentage. Het rente percentage van de vergoeding over de inleg is even hoog als het rente percentage dat je voor de spaarhypotheek lening moet betalen. Het is echter zo naarmate het rente percentage hoger wordt, betaal je minder premie voor de inleg. Echter de totale lasten nemen wel enigszins toe. Omdat de twee aan elkaar gekoppeld zijn werkt dit stabiliserend ten opzichte van andere hypotheek vormen.

Copyright 2018 spaar-hypotheek.info